Merve Kulbakan

MERVE KULBAKAN OKYAY, Uluslararası Tekstil Firmasında Global Çevre Lideri

Çevre Yüksek Mühendisi/Enerji Yöneticisi

Uzmanlık Alanları: Çevre Yönetimi/Sürdürülebilirlik/Enerji Verimliliği/Yenilenebilir Enerji Kaynakları

2012-2015: Yüksek Lisans/ Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yönetimi, İstanbul

‘Yeşil İnovasyon Yöntemleriyle Başarılı Olmuş Şirketler’

2004-2008: Lisans/Çukurova Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

2007-2008: Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Facultat de Ciéncies Girona,İspanya

2000-2003: Lise/ Özel Yüce Fen Lisesi, Ankara

Yerel yönetimler ve özel sektör olmak üzere on yılı aşkın bir süredir çevre ve enerji yönetim sistemlerinin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konularında ulusal ve uluslararası birçok projede yer aldı. Yerel yönetimlerde çevre yönetim sistemi, atık yönetimi, iklim değişikliği ile mücadele faaliyetleri ve toplum farkındalığının artırılmasında aktif rol oynadı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliği ile yürütülen “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması” kapsamında Türk sanayisinde enerji verimliliği farkındalığının artması ve enerji yönetim sisteminin oluşturulması projesinde iki yıl enerji verimliliği danışmanlığı yaptı.

2018 yılından bu yana uluslararası bir tekstil firmasında global çevre lideri olarak görev yapmaktadır.

Çalışma Konuları: Çevresel uygunluk, Tekstil atıklarının Geri Dönüşümü, Zararlı Kimyasalların Sıfır Deşarjı, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalınma Hedefleri, Döngüsel Ekonomi

YÖNETTİĞİ ATIK TÜRÜ

Çevresel uygunluk, Tekstil atıklarının Geri Dönüşümü, Zararlı Kimyasalların Sıfır Deşarjı, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalınma Hedefleri, Döngüsel Ekonomi