Aynur Acar

AYNUR ACAR, Çevre Danışmanı, TÜÇEM Başkanı, RELOOP Türkiye Temsilcisi

1980-2004 yılları arasında Özel sektörde;

Çevre Teknolojileri, Ağır Sanayi, Otomotiv Yan Sanayi, Telekominikasyon Sanayi ve Tıbbi Cihaz Sektörü olmak üzere büyük çaplı Alman firmalarında 24 yıl Dış Ticaret ve Lojistik Müdürlüğü yapmıştır. 

2004-2015 yılları arasında;

Türkiye-Almanya ikili Ticari İlişkilerinde Dış Ticaret Danışmanlığı yaparak Özel Sektör, TRT, TSE bünyesinde önemli projeler gerçekleştirmiş ve Türkiye-Almanya Hükümetler arası imzalanan Teknik İşbirliği Protokolüyle Marmara Belediyeler Birliği (MBB) bünyesinde Türk-Alman Çevre Yönetim Merkezini kurdu ve yönetti. 12 yıl Türkiye’nin 5 ayrı Bölgesinde organize ettiği Çevre ve Atık Yönetimi Eğitim Programlarını Alman Teknik Uzmanlarla gerçekleştirdi. Belediyelerin Çevre Koruma, Temizlik İşleri ve Su-Atık Su İdarelerinin Yönetim kadrolarına AB Çevre Müfredatı, Türk Çevre Mevzuatları, Çevre Teknolojileri ve Çevre-Atık Yönetim Sistemleri hakkında eğitim ve seminerler vererek bir çok örnek projeye imza attı. Başta “SIFIR ATIK” projesi olmak üzere Belediyelerin atık yönetimi alt yapısını projelerle kurguladı.

2016-2019  PÜKAD DERNEĞİ Genel Sekreteri  (devam ediyor)

İklim Değişikliği önlemleri kapsamında “Enerji Verimliliğinde Pencere ve Kapının Önemi”, Kentsel Dönüşümde Pencere ve Kapının Önemi”, Kentsel Dönüşümde Mevzuatların uygulanması, Mesleki Yeterlilik Seminerleri, gibi ana başlıklar üzerine çalışmalar yapmaya devam ediyor.

 

TÜÇEM Çevre Eğitim ve Atık Yönetimi Derneği

Kurucu Başkanı

Paralelinde gönüllü olarak Türkiye’de yaşayan 80 milyon vatandaşın sağlığını ve geleceğini ilgilendiren “Çevre Yönetimi”, “Atık Yönetimi”, “Alternatif Enerji Kaynakları”, “Enerji Verimliliği”, “İklim Değişikliği ve Türkiye’ye Etkileri”, “Deprem ve Afet Yönetimi”, “Engelliler İçin Erişilebilirlik” ve “Kaldırım Alt Yapısı”  üzerine Belediyelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve toplum bilincinin yaygınlaştırılmasını misyon edindi.  Üniversiteler, İlk-Orta-Lise Okullar, STK’lar ve Belediyelerde Konferans ve Seminerler vermeye devam ediyor. Çok sayıda makalesi, yazısı ve röportajı yayınlandı. 47 ödül sahibi.

 

Türkiye’de ilk;

*** “Neler Çöp-Neler Çöp Değil” kitapçığı 2008’de basılarak Türkiye geneline dağıtıldı,

*** “Çevreci Yaşam Klavuzu” kitapçığı 2013’de 2 kez basılarak, okullar başta olmak üzere STK’lar ve bir çok kuruma dağıtıldı,

*** “İklim Değişikliğinin Türkiye’ye Etkileri” Kitabı ve

*** Kentsel Dönüşümde uygulanmayan mevzuatlar doğrultusunda bir STK’da İklim Değişikliği, Enerji Verimliliği ve Çevre konularında farkındalıklar yaratmaya devam ediyor.

(Kitapçıklar www.aynuracar.com adresinden indirilebilir.)

YÖNETTİĞİ ATIK TÜRÜ

Tüm Atık Türlerinin Değerlendirilmesi, Ambalaj Atıklarının Yönetimi ve Çevre Mevzuatı kapsamında Depozito İade Sistemi” Bilgilendirmesi