Derneğin Amacı

TÜÇEM ÇEVRE EĞİTİM VE ATIK YÖNETİMİ DERNEĞİ’nin

Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları

Dernek, doğayı, çevreyi ve dolaylı olarak iklimi korumak, iklim değişikliği ile mücadele etmek, Çevre kirliliği, küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi gibi konularda toplumun bilinçlendirilmesini sağlamak, toplum için daha iyi yaşam standartlarını oluşturmak ve geleceğimiz için kaynakları korumak, Küresel ısınma ile gelen diğer ekolojik sorunların önlenmesi, devlet, hükümet, şirketler, kamu kurumları ve bireylere  sorumluluklarını hatırlatmak, Türkiye’de devletin iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum politikalarına “İDEP-İklim Değişikliği Eylem Planı” kapsamında destek olmak, bu eylem planlarının amacı olan iklim değişikliğine neden olan sera gazı salınımlarını azaltmak için bireylerin dikkatini çekmek ve alınması gereken tedbirlere dikkat çekmek, doğal dengesi bozulan dünyanın yaşadığı ve yaşamaya hızla devam edeceği susuzluk ve kuraklık gibi gelecekte yaşanacak sorunlar için alınması gereken tedbirleri anlatarak, kentlilik ve çevre bilincine sahip bireylerin yetişmesine ve devlet, yerel yönetimler, STK’lar, tüm eğitim kurumlarına teknik destek vererek ve ortak çalışarak “Çevre Yönetimi”, “Atık Yönetimi”, “Geri Dönüşüm/Kazanım”, “Teknoloji Danışmanlığı” gibi ana başlıklar altında;

 • Atık Yağlar,
 • Atık Ambalajlar,
 • Atık Pet-Plastikler,
 • Atık Pil ve Aküler,
 • Atık Elektrikli Elektronik Eşyalar,
 • Evsel tehlikeli Atıklar,
 • Atık Kağıt-Kartonlar,
 • Atık Camlar,
 • Giysi ve Tekstil Atıkları,
 • Deniz, Göl ve Akarsu Kirliliği,
 • Marina Kirliliği,
 • İnşaat Asbest Atıkları,
 • Sanayi Atıkları,
 • Alternatif Enerji Kaynakları,

gibi her türlü Atık Türlerinin Kontrolü ve Geri Dönüşüme kazandırılması, Eğitimler düzenlemek, seminer ve konferanslar vermek ve uygulama projeleri yapmak amacı ile kurulmuştur.